Hoppa till huvudinnehålletHoppa till navigeringHoppa till sökning

Praktisk information

Inför en sändning i Creo Studio

Här har vi samlat information som är viktig att känna till inför en produktion i Creo Studio. Allt presentationsmaterial (som Powerpoint­s och Keynote) och grafiskt innehåll som ska visas i studion och i sändning behöver produceras i förväg och finnas tillgängligt som filer.

Filerna kan levereras till oss på en USB-sticka eller hårddisk. Om ni använder speciella typsnitt i er grafiska profil behöver även dessa levereras till oss.

Här kan du också ladda ner mer information kring studion.

Lämna din e-postadress för att ladda ner

Presentationer

Presentationer i ditt webbinarium kan levereras i antingen Powerpoint­ eller Keynote. Bäst är om presentationerna görs i 16:9 format med upplösning 1920 x 1080 pixlar. Det bör inte finnas länkade objekt i presentationerna till exempelvis YouTube eller vimeo. Filmfiler bör finnas lokalt och bör även läggas separat och inte spelas upp via presentationen. Om ni vill spela video i er presentation så hjälper vi er med det i produktionen.

Grafik på sändning

Vi kan lägga både rörlig och fast grafik ovanpå er sändning, exempelvis en infälld namnskylt eller en logga i hörnet. Det här materialet behöver produceras med transparenta bakgrunder. För fast (icke rörlig) grafik kan ni leverera den som PNG-bilder. För rörliga namnplattor eller banners behöver materialet vara producerat i Apple ProRes 4444 med Alpha. Kontakta oss för mer information innan ni renderar ut rörligt material i ovanstående codec.

Filmer

Filmer bör vara producerade i 16:9 format. Önskvärt är upplösning på 1920 x 1080px med Prores 4444 eller Prores LT och en strömhastighet på 16-18 Mbit/s. Vi kan i stort sett spela upp alla filmfiler vars uppspelning fungerar i Quicktime.


Grafiskt material till dekor-skärmar

I studion finns möjligheten att nyttja fyra 55" monitorer som dekorelement. På skärmarna kan vi antingen visa olika bilder och filmer eller ett material som sträcker sig över alla fyra skärmarna. Vid tillverkning av material som ska sträcka sig över samtliga skärmar behöver ni tänka på att förhållandet blir annorlunda 1:2,25 i stället för det vanliga bredbildsformatet 16:9 (1:2,67). Genom att göra materialet pixelperfekt säkerställer ni att det framtagna materialet fyller skärmarna med maximal upplösning. För att täcka samtliga fyra skärmar behöver ytan vara 4320 x 1920 pixlar. Se illustrationen ovan som referens.

Vi har möjlighet att visa både stillbilder och rörlig grafik/filmer på skärmarna. Vid leverans önskas stillbilder som png eller jpeg och vid rörligt material önskas Quicktime prores 442 eller Quicktime Prores 4444 vid material med Alphakanaler.

Praktisk information

Personal och kompetens

I vårt grundpaket ingår leverans av ljud, bild, streaming, playout, dial-in och producentstöd. Uppgifterna fördelas på en ljudtekniker, en bildproducent och ytterligare en eller två tekniker beroende på produktionens upplägg och omfattning. För mer komplexa produktioner och större event krävs det normalt mer personal på plats för att kunna leverera högsta kvalité.

Nedan har vi listat olika kompetenser som kan vara aktuella och vad deras roll är under produktionen.

Bildtekniker

Bildteknikerns främsta uppgift är att se till att rätt material visas vid rätt tillfälle, både i sändningen och på skärmarna i studion. Bildteknikern ansvarar oftast även för streamingen. Det blir fort ganska mycket att göra för en ensam bildtekniker, därför rekommenderar vi att man kopplar på ytterligare en resurs vid längre och mer avancerade produktioner eller där det t.ex. ska visas olika rörligt material på skärmarna i studion.

Körproducent

Körproducenten är arbetsledare. Uppgiften är att se till att allt material finns på plats, att hålla i dagschema och körschema, samt se till att alla tekniker och deltagare är informerade om vad som gäller. Under körning ser körproducenten till att allt går så friktionsfritt som möjligt, att alla bilder i presentationen visas vid rätt tillfälle och att folk är på rätt plats på utsatt tid.

Studiovärd­

Studiovärd­ens roll är att se till att rätt personer är på rätt plats i studion på rätt tid. Studiovärd­en hjälper till att visa vilken kamera personerna på i studion ska kolla in i, hjälper till att räkna ner inför varje moment och håller kontakten med kontrollrummet. I rollen ingår också att ställa fram och ta undan studiodekor, möblering etc.

Vid hybridevent är det studiovärd­ens roll att peppa igång publiken och berätta i stora drag hur sändningen går till så att det även blir en bra upplevelse för de som är på plats.

Mikrofontekniker, eller B-ljud

Vid sändningar och inspelningar med många medverkande och många mikrofoner är mikrofonteknikerns roll att hålla reda på vem som ska ha vilken mikrofon, "micka" på de medverkande och ansvara för program­ledar­ens medhörning.

Bildproducent

Bildproducentens uppgift är att välja vilka bilder som ska sändas, hur dom ska se ut, och klippa mellan dessa. Bildproducenten styr vilket utsnitt kameraoperatörerna tar med sina kameror, vilken kamerabild som ska ligga ute och hjälper till att placera talare under repetitioner.

Kameraoperatör

Kameraoperatörernas funktion är att styra kamerorna för att få en mer levande produktion med förflyttningar, zoomningar och närbilder.

Ljustekniker

I grunden behövs ingen ljustekniker i studion då ljussättningen kan ändras väldigt enkelt för att passa en sändning. Om vi vill att ljuset ska vara mer dynamiskt under sändningen behövs en ljustekniker för att aktivt jobba med att byta färger, tända och släcka olika ytor.

Producent och exekutiv producent

Producenten är ansvarig för hela projektet - även innan och efter, till skillnad mot körproducenten som ansvarar för genomförande på plats. Detta kan vara samma person, men vid större sändningar och projekt är det oftast olika. Producenten är uppdragsgivarens huvudkontakt och ser till att projektets uppsatta mål nås. Vid större projekt kan producenten även ha en projektledare eller en produktionsledare vid sin sida, som driver projektet. Hur ansvar och uppgifter fördelas mellan dessa roller avgörs vid uppstart. För att ytterligare komplicera saken finns även en exekutiv producent i kulisserna. Den exekutiva producenten är övergripande kundansvarig.

Länktekniker

Om det är flera talare som ska medverka på länk behövs en dedikerad tekniker för detta. Teknikern modererar Zoom/Teams-mötet, pratar med talare innan de går ut i sändning samt ser till att den tekniska lösningen fungerar.